Gausus Gyvenimas

gAUSUS GYVENIMAS

Savižudybių prevencinė organizacija nešanti viltį Lietuvai

MISIJA

Mažinti savižudybių statistikos skaičius, teikiant socialinę, psichologinę ir švietimo

pagalbą pažeidžiamiausioms grupėms Lietuvoje.

SAVIŽUDYBIŲ PROBLEMA LIETUVOJE

Lietuva yra pirmaujanti šalis Europoje bei viena iš pirmaujančių šalių pasaulyje pagal savižudybių rodiklius.

Kasmet daugiau nei 600 žmonių Lietuvoje nusprendžia atimti sau gyvybę.

Didžioji dalis visuomenės atmeta psichinės sveikatos problemas ir jų svarbą.

 

MŪSŲ VEIKLA

Vienas iš mūsų tikslų – atkreipti dėmesį į giliau slypinčias problemas, kurių pasekmės veda žmones į neviltį.

Tad medijos ir menų pagalba norime sustabdyti neigiamų patirčių eigą,

kol jos nepadarė didesnės žalos žmonių psichikai.

Galerija